Pandeminin Lojistik Sektörüne Etkileri Nelerdir?
29.11.2022
  • URL Kopyalandı

Dünyayı iki senedir teslim alan ve halen devam eden pandeminin en çok vurduğu sektörlerden birisi de lojistik sektörü diyebiliriz. Ülkelerin ekonomilerinin ve dolayısıyla ticaretin büyük yaralar aldığı bu dönemde, taşımacılık açısından aksamalar yaşandığı bir gerçek. Bu aksamalar sonucunda da ticarî hareketliliklerin azalmasının, kaçınılmaz bir son olduğu tahmin ediliyor.

Pandeminin ticarete ve lojistiğe etkilerinin, daha çok salgın konusunda uygulanan kısıtlamalar sebebiyle olduğu biliniyor. Çünkü bu dönemde, şehirlerarası ve uluslararası ticaret yapan lojistik şirketleri, ithalat ve ihracatta büyük sorunlar yaşıyor. Salgınla birlikte sosyal hayata da kısıtlama getirildiği için, ticaretin yönü dijital pazarlama alanına dönmüş durumdadır. 

Salgının ilk yılında aldığı yaraları saran lojistik sektörü, yeni dünyaya uyum sağlayan bir dönüşüm içerisindedir. Çünkü artık pandemiden sonraki sosyal ve ticarî hayatın, bambaşka bir boyuta evrilmiş durumda olduğunu söyleyebiliriz.

Lojistik Neden Önemlidir?

Lojistik kelimesinin TDK sözlüğündeki açıklaması; insanların ihtiyaçlarını karşılamak için ürünlerin ve hizmetlerin, planlı bir biçimde taşınmasıdır. Lojistik kavramı ayrıca; ürünlerin veya hizmetlerin, istenen yerde ve zamanda teslim edilmesini sağlayan sisteme de deniyor.

“Lojistik neden önemlidir?” sorusuna şöyle cevap verilebilir:

●       Lojistik sektörü olmadan hayatın devam etmesi imkânsızdır. Üretim ve tüketim faaliyetleri devam ettiği sürece, lojistik de hayatın tam ortasında olacaktır.

●       Herhangi bir ticari faaliyetin, lojistiğin desteği olmadan başarılı olması zordur.

●       Lojistik, üretimin artırılmasına ve ekonominin canlanmasına olanak sağlar.

●       Yaşam için gerekli olan temel tüketim ihtiyaçları, lojistik sistemiyle bize ulaşır.

●       Ülkelerin ticaretine ve hatta dünya ekonomisine katkı yapar.

Pandemiyle Değişen Dünyada Lojistik Sektörü Nasıl Etkilendi?

Salgınla birlikte değişen dünya, hem dijital alanların hem de e-ticaret gibi sektörlerin hızla gelişmesine sahne oluyor. Lojistik alanının da bu değişimlere ve gelişmelere ayak uydurmaya başlamasıyla, bu sektörde yaşanan olumsuzluklar gideriliyor.

Lojistik sektörünün pandemide yaşadığı etkiler nelerdir?

●       Karayolu taşımacılığında, şehirlerarası ve uluslararası nakliyede uygulanan kontroller, işlemlerin uzamasına ve lojistik sistemin aksamasına neden oldu.

●       Pandeminin en fazla zarar verdiği havayolu taşımacılığında ise; havalimanlarına getirilen yasaklar ve kapasite kısıtlamaları, lojistik ürünlerin nakliyesini aksattı.

●       Salgının Çin’de gerçekleşmiş olması, oradaki üretim faaliyetlerini ve oraya hammadde taşıyan gemilerin giriş-çıkışını olumsuz etkiledi.

●       Salgının etkileri, şehir içindeki ürünlerin nakliyesini de olumsuz anlamda etkiledi. Ancak E-ticaret ve mobil uygulamalar sayesinde ticaret yeniden canlandı.

●       Pandeminin dünyaya olduğu gibi lojistik alanına da; değişen dünya şartlarına uyum sağlamanın, hayatta kalmanın temel koşulu olduğu mesajını verdi.

Uluslararası taşımacılık hizmetleri hakkında daha detaylı bilgi almak için özmalı filosuyla hizmet veren Alper Lojistik müşteri hizmetleri ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.