İK Politikası

Alper Lojistik İnsan Kaynakları Politikası, tüm süreçleri geliştirme odaklıdır. Çalışanlar, şirket hedefleri çerçevesinde verimli ve uyumlu bir şekilde çalışır. Din, dil, ırk, cinsiyet ve engelli ayrımı yapmaksızın doğru insanların istihdamını sağlar. İK politikası, yasa ve düzenlemeler ile uyumlu, gelişim odaklı, özgüveni ve motivasyonu yüksek, mutlu bir ortam yaratır. Saygılı, sağlıklı ve güvenli bir büyümeyi hedefler. Çalışanların memnuniyetini yükseltmeyi amaçlayan Alper Lojistik, kuruma bağlılığı ve verimliliği artırır. Şirketin en değerli kaynağı olarak görülen çalışanlara kendilerini geliştirmelerini sağlayacak bir ortam oluşturur. Değişime ve gelişime açık olan Alper Lojistik, öğrenme odaklı birçok faaliyet gerçekleştirir. Çalışanları, kendilerine en uygun olan ve en yüksek verimin alınabileceği görevler ile buluşturarak kurumsal bir uyum ve yönetsel yetkinlik oluşturur. İK politikası, tüm birimlere stratejik iş ortağı yaklaşımıyla ihtiyaçları sürekli olarak analiz edip doğru adımlar atar. Değişen sektörel şartlara hızlı bir şekilde adapte olarak değer yaratmayı önemser. İK politikası amaçları doğrultusunda hareket edip sektörde tercih edilen bir kurum olarak bütünlüğü korur ve hızlı adımlar ile ilerler.  

Çalışan Avantajları 

İK politikası, çalışan memnuniyetini yükselterek kuruma bağlılıklarını artırmak üzerine kuruludur. Şirket içi ve dışı faaliyetler ile verimliliklerini yükseltmeyi hedefleyen Alper Lojistik, çalışanların karar alımına doğrudan ve dolaylı olarak katılımlarını sağlar. Şirket personeline adil ve sektörde rekabetçi bir ücret politikası uygulayarak motivasyonlarını en üst düzeye çıkarır. İletişime açık ve şeffaf bir yapı oluşturarak çalışanların kişiliğine saygı gösterir. Doğru yetenek değerlendirmesi ile kendi havuzunu yaratıp yönetir. Geleceğin sektörde aranan yüzlerini kendi bünyesinde bulundurur. Performansı ödüllendirerek değer odaklı bir kurum olduğunu gösterir. Eğitimler ile çalışanların iş ve özel yaşamını destekleyerek gelişimi benimseyen bir politika yürütür. Dünya koşullarına ve yeni iş sistemlerine uyum gösterir. İnisiyatif kullanmayı destekleyen firma, proje çalışmalarını teşvik ederek yeni fikirler için çalışanları cesaretlendirir. Nitelikli insan gücünün şirketin geleceğini oluşturduğunun farkında olan Alper Lojistik, İK politikası ile katılımcı faaliyetler yaratır. İşlevsel yetkinlikler doğrultusunda kurum içi ve kurum dışında marka imajını güçlendirir.