Tehlikeli Madde ve Kimyasal

Farklı sektörlerde kullanılan tehlikeli madde ve kimyasalların taşınması üst düzey güvenlik gerektirir. Büyük sonuçlu facialar ve çevre kirliliği riski lojistiğe ciddi sorumluluklar yükler. Araçların ve sürücü güvenliğinin sağlanması hayati öneme sahip. Haklı olarak yasal mevzuatlar oldukça zorlayıcı.  Neyse ki teknolojik gelişmeler bu anlamda sektöre çözüm üretir.

Tehlikeli Madde Nedir?

Tehlikeli maddeler, yapısı ya da özellikleri nedeniyle taşınma esnasında insanlara, hayvanlara, binalara ve çevreye zarar verme ihtimali yüksek olan maddelerdir. İlaç sanayi, madencilik endüstrisi ve kimya, petrokimya endüstrisinde kullanılırlar. Üç şekilde gruplandırılırlar.

·         Kimyasal yapılarına göre: Yanıcı, basınçlı

·         Tehlikelerine göre: Patlayıcı, zehirli

·         Şekillerine göre: Katı, sıvı, gaz

Bu maddeleri ifade eden semboller ise şu şekildedir.

·         C kodu: Aşındırıcı özelliğe sahip anlamındadır. Kükürt, tuz ruhu, nitrik asit kezzap vb.

·         E kodu: Patlayıcı özelliği ifade eder. Nitrogliserin, pikrin vb.

·         F kodu: Hafif yanıcı madde anlamındadır. Benzin, aceton, ethanol vb.

·         T kodu: Zehirli maddeleri ifade eder.

Tüm bu sembollerle tanımlanan ve radyoaktif maddeler yasal, teknik ve sıhhi şartlar sağlanarak taşınır.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Nasıl Yapılır?

Yapısında kimyasal madde bulunan ve yanıcı özellikteki hammaddelerin taşınma işlemine, “tehlikeli madde taşıyıcılığı” denir. Bu alan lojistik sektöründe büyük bir paya sahiptir. Taşımada farklı yollar kullanılır. Aynı zamanda farklı iki yol izlenerek taşıma gerçekleşebilir. Karayoluyla başlayan bir taşıma demiryolu ile devam edebilir. Ya da deniz yolu ile başlayan bir taşıma havayolu ile sürebilir.

Tehlikeli hammadde ve ürün taşımacılığı yapmak isteyen firmaların ARD sertifikası sorgulanır. Çalışanların belirli eğitimleri alması zorunludur. Bu gereklilik karayolu ve uluslararası taşımacılıkta üst düzey güvenlik sağlamayı amaçlar. Yetki belgesi olmayan firmaların taşımacılığının önünü keser.

·         Yüksek riskli maddelerin sevkiyatında “tehlikeli madde yönetmeliği” referans alınır.

·         Taşıma UN onaylı ambalajlar ile yapılır. Sızıntı ve döküntü önlenir.

·         Yanıcı gazlar çalışanlardan en uzak noktaya istiflenir.

·         Yanıcı gazlar ısı ve ısı kaynaklarından uzak tutulur.

·         İş güvenliği önlemleri alınır. Sürücüler filtreli gaz maskesi, koruyucu önlük, koruyucu eldiven, iş tulumu, çizme vb. ekipmanları araçlarında bulundurur.

Alper lojistik, tehlikeli maddelerin güvenli şekilde yurtiçi ve uluslararası nakliyatını sağlama noktasında müşterilerine kaliteli hizmet sunar.

Teklif Alın
Kişisel verilerimin ve gerekmesi halinde özel nitelikli kişisel verilerimin burada yer alan Gizlilik Bildirimi kapsamında işlenmesine izin veriyorum